Webcultuur_OpenSource

Open source: “What’s in it for us?”

‘Open source’ omvat meer dan een manier om software te ontwikkelen. In een presentatie die ik gisterenavond gaf aan mijn medestudenten Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Utrecht, ga ik aan de hand van de Afrikaanse volkswijsheid Ubuntu in op de filosofie die achter het open source principe schuilgaat. Dit wordt gevolgd door een kort historisch overzicht van het ontstaan van open source software, beginnend bij besturingssyteem UNIX. Hiervoor put ik hoofdzakelijk uit het boek “Gewoon voor de fun” van Linus Torvalds (1999).
Meer >

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
  • Quotes

    Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij, die in u het goede werk is begonnen, het ook zal voltooien tot op de Dag van Christus Jezus.
    En ik bid, dat uw liefde steeds meer moge winnen aan kennis en zedelijk inzicht, om scherp het goed van het kwaad te onderscheiden: en dat gij op de Dag van Christus rein en onberispelijk moogt zijn, beladen met de vrucht der gerechtigheid, die door Jezus Christus is verworven, tot eer en glorie van God.
    — Paulus (Fil. 1, 6 en 9)